Πιστοποιητικό ΔΕΗ

Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου: όσα χρειάζεται να μάθεις!

 Πιστοποιητικό ΔΕΗ Ηλεκτρολόγου / Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ)

Σε μια χαώδης κατάσταση από ονόματα, ερμηνείες και λεπτομέρειες  είμαστε εδώ για να σας τα εξηγήσουμε όσο πιο απλά γίνεται.

Το Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου (ή πιστοποιητικό ΔΕΗ ή υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου που είναι το ίδιο ακριβώς, απλώς με διαφορετικές ονομασίες), είναι το έγγραφο που πιστοποιεί την καταλληλότητα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τον χώρο για τον οποίο εκδίδεται και από το 2011 σύμφωνα με τον νόμο κάθε κτίριο είναι υποχρεωμένο να το έχει.

Τίποτα δεν είναι πιο πολύτιμο και πιο σημαντικό από την ανθρώπινη ζωή και από την υγεία.

Έχουμε αναρωτηθεί αν έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας έτσι ώστε να είμαστε ασφαλείς εμείς,  τα αγαπημένα μας πρόσωπα, οι συνεργάτες μας αλλά και οι περιουσίες μας από τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν  από την καθημερινή χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος στους χώρους όπου ζούμε και εργαζόμαστε;

 

 • -Κάθε χρόνο χάνονται αρκετές ζωές από ηλεκτροπληξίες στην Ελλάδα. Αρκετά από αυτά τα ατυχήματα θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν υπήρχε σωστός έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
 • -Κάθε χρόνο υπάρχουν μερικές εκατοντάδες πυρκαγιές σε κατοικίες και επαγγελματικά κτήρια λόγω ηλεκτρικών αιτιών, με μεγάλο κόστος. Πολλές από αυτές τις καταστροφές θα μπορούσαν να έχουν προληφθεί αν είχαμε ασφαλέστερες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
 • -Σε αρκετά κτιριακά έργα με αυξημένες απαιτήσεις εμφανίζεται η ανάγκη του ελέγχου και της πιστοποίησης της ασφάλειας και της ποιότητας των εγκαταστάσεων.
  -Γίνεται υπερβολική κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος από διαρροές.
  -Υπάρχουν νομικές συνέπειες για τον ιδιοκτήτη – χρήστη ή τον ηλεκτρολόγο, μετά από διαπίστωση ότι η εγκατάσταση δεν τηρεί τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας σε περιπτώσεις βλάβης τρίτων (θανάτου, σωματικής βλάβης, ζημίας σε εγκαταστάσεις/πράγματα) αλλά και σε περιπτώσεις καταγγελίας ή αυτεπάγγελτου ελέγχου ειδικά για τον ηλεκτρολόγο.

 

Τα Οφέλη από τους επανελέγχους

 1. Μείωση ηλεκτροπληξιών
 2. Ελαχιστοποίηση βλαβών, πυρκαγιών και ατυχημάτων
 3. μεγαλύτερη ασφάλεια του χρήστη – τελικού καταναλωτή, δηλαδή όλων μας.
 4. Σιγουριά ότι το ηλεκτρικό ρεύμα καταναλώνεται εκεί που πρέπει, όταν πρέπει και όταν χρειάζεται.
 5. Αποφυγή συνεπειών για μη τήρηση της Νομοθεσίας.

Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι οι ευθύνες για την ασφάλεια των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων δεν ανήκουν στους φορείς παραγωγής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά στους ιδιοκτήτες / χρήστες των εγκαταστάσεων και στους ηλεκτρολόγους τους.

Θα πρέπει να γίνει ευρύτερα γνωστό ότι, οι φορείς παραγωγής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος έχουν ευθύνες ασφάλειας για το δίκτυο μέχρι τον μετρητή του ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν είναι ελεγκτές ποιότητας και ασφάλειας των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Οι ευθύνες για την ασφάλεια και γενικά για την ηλεκτρική εγκατάσταση μετά τον μετρητή ανήκουν στους ιδιοκτήτες / χρήστες των εγκαταστάσεων και στους ηλεκτρολόγους τους.

Η ασφάλεια των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, διαπιστώνεται μόνο με συστηματικούς ελέγχους – επανελέγχους.

 

Κάθε πότε πρέπει να κάνουμε επανέλεγχο στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις;

 • Σε κατοικίες και ανάλογους χώρους, τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια.
 • Σε κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που ΔΕΝ έχουν εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε 7 χρόνια.
 • Σε κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που έχουν εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια.
 • Σε χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο.
 • Σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο, τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο.

Με την ΥΔΕ, ο ηλεκτρολόγος που την συνέταξε και ο ιδιοκτήτης ή χρήστης της εγκατάστασης που την υπέγραψε αναλαμβάνουν την ευθύνη της ασφαλούς λειτουργίας της για το χρονικό διάστημα ισχύος της ΥΔΕ.

Οι νομοθετημένες απαιτήσεις που υπάρχουν σχετικά με τους ελέγχους – επανελέγχους ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και οι επιπτώσεις από την μη τήρηση τους:

Με τον Νόμο 4483/1965 (ΦΕΚ Ά 118/1965) η υποχρέωση και η ευθύνη για τον έλεγχο και τον επανέλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μεταφέρθηκε από το τότε Υπουργείο Βιομηχανίας στους κατασκευαστές των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και τους ιδιοκτήτες – χρήστες τους και καθιέρωσε την Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ).

Εφόσον μετά από ατύχημα ή δυστύχημα από ηλεκτρικά αίτια ή μετά από καταγγελία ή αυτεπάγγελτο έλεγχο, διαπιστωθεί, κατά τον έλεγχο της εγκατάστασης, η μη τήρηση της Νομοθεσίας μπορεί να προκύψουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

 • Οικονομικές αλλά και ποινικές κυρώσεις για τον ηλεκτρολόγο που την έχει ελέγξει και έχει υπογράψει την ΥΔΕ (Ν.3982, ΦΕΚ Α' 143/2011).
 • Οικονομικές αλλά και ποινικές κυρώσεις για τον ιδιοκτήτη/ χρήστη της εγκατάστασης εάν υπάρξει βλάβη τρίτων, και  την μη ηλεκτροδότηση ή τη διακοπή ηλεκτροδότησης της εγκατάστασης.
 • Η βελτίωση και η πιστοποίηση της ηλεκτρικής ασφάλειας των οικιακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με συστηματικούς Ελέγχους – Επανελέγχους είναι προς το συμφέρον όλων!!

Πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε για την βελτίωση της ασφάλειας και της νομιμότητας των οικιακών ηλεκτρικών μας εγκαταστάσεων. Μα κυρίως να σώσουμε ανθρώπινες ζωές και τα περιουσιακά μας δεδομένα.

 

Πως γίνεται ο επανέλεγχος με απλά και κατανοητά βήματα

 • Βρίσκουμε έναν Ηλεκτρολόγο με τον οποίο προγραμματίζουμε ραντεβού για να έρθει στο σπίτι, το γραφείο ή το κατάστημά μας.
 • Ο Ηλεκτρολόγος, πρέπει να ανοίξει τον ηλεκτρικό πίνακα ώστε να μπορέσει να πάρει τις μετρήσεις της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
 • Ο Ηλεκτρολόγος μία μια, πρέπει να μετρήσει όλες τις γραμμές της ηλεκτρικής μας εγκατάστασης, με ειδικό όργανο. 
 • Αν δεν έχετε, είναι πλέον υποχρεωτική η εγκατάσταση ρελέ διαρροής στον ηλεκτρικό πίνακα, το οποίο πρέπει και αυτό να μετρηθεί. Επίσης, κάθε ''κακό'' σημείο που θα επισημανθεί από τον Ηλεκτρολόγο, πρέπει να αποκατασταθεί και οι μετρήσεις εντός προβλεπόμενου χρονικού ορίου να επαναληφθούν.
 • Ο Ηλεκτρολόγος, πρέπει να κάνει μέτρηση της γείωσης 
 • Ο Ηλεκτρολόγος, αν δεν έχετε κάτοψη από μηχανικό ή σε μορφή PDF σε αρχείο στον υπολογιστή σας, πρέπει να φτιάξει εκείνη την ώρα μία κάτοψη του οικήματος, πρόχειρα σε μια κόλλα χαρτί και κατόπιν στο γραφείο του να τη φτιάξει ηλεκτρονικά με το κατάλληλο πρόγραμμα.
 • Ο Ηλεκτρολόγος, παίρνει τις κατόψεις και τις μετρήσεις, μεταβαίνει στο γραφείο του και αποτυπώνει στην υπεύθυνη δήλωση, πρωτόκολλο ελέγχου, έκθεση παράδοσης και στα σχέδια, ότι αποτελέσματα πήρε από το οίκημά σας. Η χειρόγραφα ή σε ειδικό πρόγραμμα, πλέον, μηχανογραφημένα.
 • Ο Ηλεκτρολόγος, κατόπιν όλων των παραπάνω ενεργειών πάει στο σωματείο που ανήκει, ώστε να θεωρήσει την ΥΔΕ.
 • Ο Ηλεκτρολόγος, σας κλείνει ραντεβού να σας παραδώσει την ΥΔΕ. Ο πελάτης ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μας υπογράφει στις σελίδες ότι: Όλα όσα αναγράφει στην ΥΔΕ ο ηλεκτρολόγος για την κατάσταση της ηλεκτρικής μας εγκατάστασης, είναι σωστά και αληθή.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, μεταβαίνουμε στη ΔΕΗ για τις διαδικασίες επαύξησης ρεύματος - νέας παροχής - αλλαγής ονόματος

Αναλαμβάνουμε τον επανέλεγχο και την έκδοση πιστοποιητικών ΔΕΗ σε όλο το Ηράκλειο και τον Άγ. Νικόλαο Κρήτης

Επανασύνδεση – Νέα σύνδεση -Αλλαγή ονόματος χρήστη - Ένταξη στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ - Αλλαγή χρήσης χώρου - Αύξηση ισχύος παροχής

 • ΑΡΙΣΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 • ΠΟΛΥΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ
 • ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ
 • ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ

 

 

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να σας δώσουμε Προσφορά!

Στείλτε μας προαιρετικά μαζί με τα στοιχεία σας μια φωτογραφία του ηλεκτρολογικού σας πίνακα
για να λάβετε μια δωρεάν εκτίμηση για το κόστος του επανελέγχου για την έκδοση Πιστοποιητικού ΔΕΗ.